Aanmelden als nieuw lid   

Aanmeldformulier nieuwe leden, vrijwilligers en donateurs

Algemeen

 

Contact privé

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een machtiging afgeven voor automatische incasso van de contributie (kwartaalinning). Door de onderstaande vraag met "ja" te beantwoorden verklaart u zich bereid een machtiging af te geven.

 

Als je lid wordt bij onze vereniging ontvang je trainingen, mag je deelnemen aan wedstrijden, kampen en andere activiteiten. Maar aangezien onze vereniging volledig op vrijwilligers draait verwachten we ook iets terug van jou of jouw ouders/verzorgers. Zo maken vele handen ligt werk en dragen we samen bij aan onze vereniging.
 
Om inzicht te krijgen in de interesses/mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk van jou/je ouders/verzorgers, hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Het zou fijn zijn in ieder geval per gezin 1 ouder/gezin de lijst zou willen invullen of in het geval van leden van 18 jaar en ouder zelf de lijst zouden willen invullen.
 

 

Soort lid


Beveiligingscode Beveiligingscode

Zwaar bewolkt en 13° C met windkracht 3