Rabo Roma Stouwdam Bakker

Clubinfo

 

Bestuur

Voorzitter Jaap Boontjes
Secretaris Kees de Jong
Penningmeester Paul Kreulen
PR en sponsoring Freddy van der Werff / Erwin Huiting
Wedstrijdorganisatie & Vrijwilligers Edwin Bleuming
Technische zaken Rick Brinkman

 Mailadres Bestuur:   secretaris@meteoor-assen-roden.nl

 

Wielerparcours
Het parcours waar getraind wordt ligt op het sportpark Stadsbroek te Assen. Hier is ook de Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) gevestigd in het Wielerhome, waar ook onze vereniging gebruik van maakt. Naast de gebruikelijke trainingsavonden op dinsdag en donderdag wordt het 'baantje' ook gebruikt voor grote evenementen als de European Cycling Youth Tour Assen. Het betreft een brede asfaltbaan van 750 meter lang. De vereniging is met de gemeente Assen en andere belanghebbenden in overleg voor een nieuwe wielerbaan, op dezelfde locatie.  

Documenten
De afgelopen jaren is het bestuur van WV Meteoor Assen Roden heel druk geweest om de vereniging te moderniseren en de structuur aan te passen aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan een moderne vereniging. Hieronder zijn stukken te raadplegen die hiervan uiting geven  .

Huishoudelijk Reglement

Kleding Reglement
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Notulen Jaarvergadering 2013
Notulen Jaarvergadering 2012
Notulen Jaarvergadering 2011
Notulen Najaarsvergadering 2010
Notulen Voorjaarsvergadering 2010
Beleidsplan 2010-2011
Organisatie diagnose M.A.R

Onderzoeksrapport ledentevredenheidsonderzoek 2014

Klachtencommissie
Binnen de vereniging is er een klachten commissie.
Besluit Samenstelling Klachtencommissie
Beleidsplan tegen Ongewenst Gedrag

Trainers
Jeugd   jeugdcommissie@meteoor-assen-roden.nl
     
Opleidingsploeg (14+ jaar) Henk Walters opleidingscommissie@meteoor-assen-roden.nl
     

 

Commissies
 
InVoCie (informatievoorzieningscommissie)
 
   
Lid Henk Walters  
Lid Bart de Ruig  
Lid Willeke de Jong  
     
     
     
Jeugdcommissie
   
 Lid Liset Hamminga  
 Lid Arjan Ottens  
 Contact:  Jeugdcommissie@meteoor-assen-roden.nl   
     
 Opleidingscommissie    
 Lid  Ina Stoffers  

 Lid

 Contact:

 Marco v/d Gracht

 opleidingscommissie@meteoor-assen-roden.nl